خاموش کننده 12 کیلویی Co2 آذر سیلندر

برند: آذر سیلندر

نوع ماده اطفاء: CO2

وزن ماده اطفاء: 12 کیلوگرم

ساخته شده از لوله مانسمان ، بدون هیچگونه فرایند جوشکاری

حمل بوسیله گاری چرخدار