کپسول 10 کیلویی Co2 برند آذر سیلندر

برند: آذر سیلندر

نوع ماده اطفاء: CO2

وزن ماده اطفاء: 10 کیلوگرم

ساخته شده از لوله مانسمان ، بدون هیچگونه فرایند جوشکاری

حمل بوسیله گاری چرخدار