کپسول 50 کیلویی آب و گاز دریا

برند: دریا

نوع ماده اطفاء: آب و گاز

وزن ماده اطفاء: 50 کیلوگرمی

مناسب برای: اطفاء حریق و ایمنی محیط