کپسول آتش نشانی پودر و گاز ABC سام 12 کیلوگرمی

 

برند: سام

نوع ماده اطفاء: کپسول آتش نشانی ABC

وزن ماده اطفاء: 12 کیلوگرمی