کپسول 12 کیلوگرمی پودر و گاز آتش نشانی ABC سام

 

برند: سام

نوع ماده اطفاء: کپسول آتش نشانی ABC

وزن ماده اطفاء: 12 کیلوگرمی