کپسول 6 کیلوگرمی پودر و گاز آذر سیلندر

برند: آذر سیلندر

نوع ماده اطفاء: پودر گاز

وزن ماده اطفاء: 6 کیلویی

بازرسی و آزمون کپسول آتش نشانی قبل از تحویل

جوشکاری توسط دستگاه های اتوماتیک

مناسب جهت مبارزه با مواد جامد، مایعات و گازهای در حال سوختن