خاموش کننده 30 کیلوگرمی CO2 توچال

برند: توچال

وزن ماده اطفاء: 30 کیلوگرم

مناسب جهت: آتش‌های حاصل از مایعات قابل اشتعال، گاز‌‌ها، برق