کپسول پودر و گاز پیشرو 6 کیلوگرمی

برند: پیشگام

نوع ماده اطفاء: پودر و گاز

وزن ماده اطفاء: 6 کیلوگرم

کاربرد : اطفای حریق مایعات قابل اشتعال همچون نفت و گاز