کپسول 50 کیلویی آتش نشانی پودر و گاز پیشگام

برند: پیشگام

نوع ماده اطفاء: پودر و گاز

وزن ماده اطفاء: 50 کیلوگرم

کاربرد : اطفای حریق مایعات قابل اشتعال همچون نفت و گاز