کپسول پودر و گاز 4 کیلویی پرتابل پیشرو

برند: پیشگام

نوع ماده اطفاء: پودر و گاز

وزن ماده اطفاء: 4 کیلوگرم

کاربرد : اطفای حریق مایعات قابل اشتعال همچون نفت و گاز