کپسول 25 کیلویی آتش نشانی پودر و گاز

برند: پیشگام

نوع ماده اطفاء: پودر و گاز

وزن ماده اطفاء: 25 کیلوگرم

کاربرد : اطفای حریق مایعات قابل اشتعال همچون نفت و گاز