کپسول 50 لیتری آب و گاز برند دژ

برند: دژ

وزن ماده اطفاء: 50 لیتری

نوع نازل: شیلنگ

مناسب برای: خاموش کردن آتش‌های مشتقات چوب، پارچه و کاغذ