کپسول کارا سیلندر آتش نشانی آب و گاز 6 لیتری

برند: کارا

نوع ماده اطفاء: آب و گاز

وزن ماده اطفاء: 6 لیتر