خاموش کننده پودر و گاز کارا 12 کیلوگرمی

برند: ‌کارا

نوع خاموش کننده: ‌پودر و گاز

ظرفیت کپسول: 12 کیلوگرمی

کاربرد: چوب، پلاستیک، کاغذ و اثاثیه منزل، فلزات قابل اشتعال، گازهای قابل اشتعال، لوازم الکتریکی، مایعات قابل اشتعال