بیوورسال آرمان سیلندر حجم ۶ لیتر

برند: آرمان سیلندر

نوع ماده اطفاء: بیوورسال

وزن ماده اطفاء: 6 لیتری

مناسب برای: آتش‌سوزی منسوجات ، مواد نفتی و الیاف طبیعی