کپسول 10 لیتری بیوورسال برند آرمان سیلندر

برند: آرمان سیلندر

نوع ماده اطفاء: بیوورسال

وزن ماده اطفاء: 10 لیتری

مناسب برای: آتش سوزی منسوجات ، مواد نفتی و الیاف طبیعی