پنل کنترل اعلان حریق آدرس پذیر ZX-P1000AD زیتکس

 

برند: زیتکس

ارتباط دو طرفه (Interactive) داده ای بین قطعات و پنل آدرس پذیر

دارای قابلیت ذخیره سازی ۱۰۰۰۰ رویداد