پتوی اطفا حریق پرواک

برند: ‌پرواک
کشور سازنده: ‌ایران