نازل POK پوک فرانسه Turbokador 500

برند : ‌پوک | POK

ساخت کشور : ‌فرانسه