قرقره آتش نشانی هوزریلی کد S90

جنس: فلزی

کاربرد: اطفاء حریق و ایمنی محیط