طناب ایمنی 50متری مدل LINOSTOP II

 

برند: پروتکت – PROTEKT

کاربرد: تامین ایمنی برای حرکات عمودی در ارتفاعات