شستی اعلام حریق متعارف SensoMAG MCP50 Teletek

برند: تله تک Teletek

نوع شستی: متعارف و دستی

میزان ولتاژ: 9-30vdc (Nom:24vdc)

کاربرد این سیستم: كشف حريق در مراحل اوليه آن