دتکتور حرارتی ثابت متعارف تله تک

مدل: SensoMAG F10

نوع دتکتور: حرارتی

تولید کننده: تله تک