جعبه آتش نشانی محوطه‌ای یا ایستاده برند آریاکوپلینگ

برند: آریا آریاکوپلینگ

ابزار مناسبی برای قرار دادن قرقره با شیلنگ آتش نشانی و خاموش کننده دستی در نوع دوکابین

قابلیت نصب 2 عدد قرقره با شیلنگ آتش نشانی در نوع تک کابین

جعبه محوطه‌ای مخصوص نگه داری انواع خاموش کننده دستی