بوستر پمپ آتش نشانی دور ثابت 3 خط با پمپ 200-50 پپمیران

پریشر بوستر پمپ: 3 عدد، مدل KP36

جوکی بوستر پمپ: یک دستگاه پمپ ابارا CDA400T

دینام بوستر پمپ: 3000 دور، KW 22