بوستر پمپ آتش نشانی دور ثابت 2 خط با پمپ آبارا مدل CDA 1000

پمپ بوستر پمپ: دو دستگاه پمپ آبارا مدل CDA 1000

دینام بوستر پمپ: 3000 دور، 7/5 kw

پریشر بوستر پمپ: دارای فشار 7.5 بار، دانفوس مدل KP35