اسپرینکلر پایین زن Fireguard

برند: Fireguard

کاربرد: اطفا حریق

تأییدیه و استاندارد: UL