اسپرینکلر پایین زن مخفی Rapidrop

برند: Rapidrop

کاربرد: اطفاء حریق و ایمنی محیط

تاییده ها: UL, Gost , FM, LPCB, CE