اسپرینکلر پایین زن دویار

برند: ‌دویار | Duyar

کاربرد: اطفا حریق

کشور سازنده: ترکیه

نوع واکنش: سریع