اسپرینکلر پایین زن ایران شیر

برند: ایران شیر

کاربرد: اطفا حریق

کشور سازنده: ایران

نوع واکنش: استاندارد و سریع