اسپرینکلر هارنس مدل HS330

برند: هارنس  | Harness

کاربرد: اطفا حریق

نوع عملکرد: بغل زن یا دیواری

واکنش: سریع و استاندارد