اسپرینکلر هارنس مدل HS300

برند: هارنس  | Harness

کاربرد: اطفا حریق

نوع عملکرد: بغل زن دیواری