اسپرینکلر هارنس مدل HS100

برند: هارنس  | Harness

کاربرد: اطفا حریق

واکنش: سریع و استاندارد

نوع عملکرد: پایین زن