اسپرینکلر هارنس مدل HS230

برند: هارنس  | Harness

کاربرد: اطفا حریق

واکنش: سریع و استاندارد

نوع عملکرد: بالا زن