اسپرینکلر مخفی Fesco

برند: فسکو | Fesco

کاربرد: اطفا حریق

مدل: PI820 , PI821

واکنش: سریع و استاندارد