اسپرینکلر دیواری Rapidrop

برند: Rapidrop

کاربرد: اطفاء حریق و ایمنی محیط

تاییدیه ها: FM, UL, LPCB, VdS, CE, SBSC, Gost