اسپرینکلر دیواری انگس

برند: انگس | Angus

کاربرد: اطفا حریق

کشور سازنده: چین

نوع واکنش: استاندارد