اسپرینکلر بالا زن Protector

برند: پروتکتور  | Protector

کاربرد: اطفا حریق

مدل: PS005 , PS001

واکنش: سریع و استاندارد